You are currently viewing שמחה – סגולה בדוקה לרפואה

שמחה – סגולה בדוקה לרפואה

איך ייתכן שהאנשים שעל פי הסטטיסטיקה אמורים להיות הבריאים ביותר פתאום הופכים לאנשים החולים ביותר? גילויים מדהימים בשיחה קצרה של אליהו שירי.

[WATU 15]

כתיבת תגובה