You are currently viewing איך אפשר להגיע לאושר אמיתי?

איך אפשר להגיע לאושר אמיתי?

בהדרכה זו, אליהו חושף את המעגל הסיזיפי של רדיפה אחרי מטרות לשם יצירת אושר, והמלחמה הפנימית שלנו בין לחיות את הרגע ולהינות מול יצירת אושר בעזרת סיפוק פנימי. נגלה מהו המפתח ליצירת אושר אמיתי אשר בא יד ביד עם הצלחה אישית.

[WATU 6]

כתיבת תגובה